Titel: Jag är femton år och jag vill inte dö
Språk: Svenska
Författare: Christine Arnothy
Antal sidor: 158
Första raden i boken: "Att Pista kom den där kvällen verkade på oss som en befrielse". 
 
Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här boken. Den är intressant, vilket alla böcker som bygger på riktiga händelser är, men jag fick liksom ingen "feeling" av den. Språket var stundtals lite annorlunda, vilket kan bero på översättaren, vilket gjorde att man inte fick flyt i texten. 
Sen var den även lite kort och det kändes som att hälften av historien saknades. Om jag förstått det rätt så skriver författaren utifrån sina egna dagboksanteckningar vilket gjort att hon kunnat förklara vissa saker lite mer. Jag hade exempelvis velat veta mer vad som händer med Christine och hennes familj i slutet där hon väljer att avsluta sin bok.